Terapien

Psykoterapeutisk behandling

Psykoterapi er en behandlingsform der bruger samtalen som redskab og baserer sig på psykologiske teorier. Jeg arbejder hovedsageligt ud fra et humanistisk/eksistentielt grundlag, der tager udgangspunkt i, at mennesket har en iboende trang til selvrealisering.

Den terapeutiske behandlings formål er at nå til en forståelse af hvad der ligger bag spiseforstyrrelsen samt at kunne sætte ord på begivenheder, tanker og følelser for at forstå og  erkende hvordan de påvirker kroppen og sindet og derved bryde den onde cirkel.

Terapien former sig som regelmæssige samtaler over længere tid. Terapien er et samarbejde mellem dig og terapeuten, hvor fokus ligger på dig og din oplevelse af din aktuelle livssituation. Det overordnede mål er at skabe kompetence til at leve med sine omgivelser og dig selv hvor der er balance.

Terapien vil give dig ny indsigt i dine ubevidste handlingsmønstre og hjælpe dig med bedre at forstå dig selv og dine reaktioner. Du vil opnå en bevidsthed om, at du har et valg og derfor kan handle på en ny måde. Den nye forståelse for dig selv vil ændre dit negative billede af dig selv og dine styrker og resourcer vil stå tydligere frem.

Arbejde dig ud af spiseforstyrrelsen:

At komme ud af spiseforstyrrelsen handler om at arbejde både med de bagvedliggende psykologiske faktorer samt at arbejde med forholdet til mad, krop og spisning.

Årsager til spiseforstyrrelsen kan være en stor sensitivitet og følsomhed overfor omgivelserne og andres følelser og behov, en enorm trang til at være perfekt og med store krav. Det giver ofte et enormt lavt selvværd. Andre årsager kan være problemer i familien, mobning eller manglende kontakt og støtte i opvæksten fra primære personer. For nogen er årsagen “den kultur” de befinder sig i. Det vil sige at være model i modelverden, danse ballet eller være løber. Kræver at der er et enormt fokus på kroppen. For nogle kan dette være både en udløsende og vedligeholdende faktor i forhold til spiseforstyrrelsen.

I forhold til mad, spisning er det primære mål at spise nok eller reducere opkastninger. Hen af vejen arbejdes der med at kunne” tåle” at spise mere varieret. Til sidst handler det om at kunne spise  “normal” mad uden for megen angst eller at skulle kaste op.