Hvad er en spiseforstyrrelse

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse præget af unormale spisevaner, som kan medføre enten utilstrækkelig eller overdreven indtagelse af fødevarer.

På det ydre plan forringes livskvaliteten i takt med at fokus i livet rettes mod uopnåelige idealer for kropsvægt og udseende og livet i stigende grad kommer til at handle om mad og spisning. På det indre plan er en spiseforstyrrelse en nervøs, psykisk tilstand af kaos, der opstår når livet følelsesmæssigt bliver for svært. Kroppen bliver et sprog til at takle og fortrænge svære følelser og problemer samt skabe identitet og kontrol. Personer med spiseforstyrrelser har ofte lav og svingende selvfølelse og kan opleve at have dårlig kontrol over dele af livet. Kontrol over mad og egen krop kan for nogen være et forsøg på at opnå følelsesmæssig kontrol og bedre selvfølelse. Spiseforstyrrelsen er en overlevelsesstrategi, der vanemæssigt bliver til en livsstil, en måde at overkomme livet på.

En spiseforstyrrelse har mange ansigter med forskellige symptomer. Det gennemgående for spisefortstyrrelser er;

  • Vedvarende forstyrret spiseadfærd med f.eks fastekure, strenge dieter, overspisning eller opkastning.
  • Angst for at tage på og at blive overvægtig
  • Forstyrret billede og oplevelse af kroppen
  • Problemer i forhold til egne tanker og følelser

Spiseforstyrrelser er inddelt i følgende hovedkategorier: AnoreksiBulimiOverspisning, Megareksi og Ortoreksi

Definitioner af vægtgrupper

Body mass index (BMI) beregnes som kropsvægten i kilo divideret med kvadratet på højden målt i meter,kg/m2. WHO definerer følgende vægtgrupper opdelt efter BMI:

  • Undervægt: BMI < 18,5
  • Normalvægt: 18,5 ≤ BMI < 25,0
  • Moderat overvægt: 25,0 ≤ BMI < 30,0
  • Svær overvægt: BMI ≥ 30,0

BMI siger ikke noget om fedtfordelingen på kroppen, og personer med samme BMI kan have højst forskellig taljevidde. En stor fedtmængde på maven er forbundet med forøget risiko for at udvikle fedmerelateret sygdom i forhold til en mere perifer fedtfordeling.

Ifølge WHO øges risikoen for komplikationer forbundet med svær overvægt ved en taljevidde på 94 cm eller derover for mænd og 80 cm eller derover for kvinder, og risikoen øges væsentligt ved en taljevidde på henholdsvis 102 og 88 cm og derover for mænd og kvinder.