Tidlige slankekure giver senere fedme

En ganske opsigtsvækkende undersøgelse fra Universitetet i Texas i USA viser, at slankekure inden der overhovedet er tale om regulær fedme, kan være årsag til senere fedme!

Det amerikanske forskerhold fulgte 692 piger fra 15- til 20-års alderen. Da pigerne var 15 år gamle, blev de spurgt, om de nogen sinde havde gjort noget for at holde vægten nede – såsom at anstrenge sig for at spise mindre, at spise særlig slankekost, at tage appetitdæmpende piller eller afføringspiller – og om de havde været eller for tiden var overvægtige. Det viste sig på dette tidlige tidspunkt, at der var overraskende mange af pigerne, der allerede i 15-års alderen havde benyttet en eller flere af de omtalte slankemetoder, og i langt de fleste tilfælde var metoderne benyttet, uden at der havde været tale om egentlig overvægt hos de pågældende.

Ved efterundersøgelsen 5 år senere – da pigerne var blevet voksne kvinder på 20 år – viste det sig, at de kvinder, der på dette tidspunkt havde taget på i alvorlig grad og altså var blevet overvægtige – eller på vej til at blive det – i forbløffende grad var de samme, som fem år tidligere havde eksperimenteret med slankekure.

Forskerne mener derfor, at selve det at gå på en slankekur i ungdomsårene kan være årsag til senere overvægt.

Der kan være forskellige forklaringer på fænomenet:

  • en stærk fokusering på sult/restriktion, der derfor i sig selv kan føre til en overdreven fødeindtagelse.
  • en rent biologisk reaktion på sult/restriktion, der fører til en ændring i stofskiftet, så der hobes mere fedt op i kroppen for at have noget at stå imod med ved en eventuelt senere sultperiode.
  • en oplevet svigtende evne til at overholde egne foreskrifter.

Uanset om én eller flere af forklaringerne er rigtige, er det vigtigt at advare om, at det i sig selv kan føre til senere fedme, når man forsøger at slanke sig.

Kilde: Artikel af Thomas Nielsen, lektor, Århus Universitet, i Psykolog Nyt den 8. september 2000, udgivet af Dansk Psykolog Forening.

Studie: »Naturalistic Weight-Reduction Efforts Prospectively Predict Growth in Relative Weight and Onset of Obesity Among Female Adolescents«, Journal of Consulting and Clinical Psychology (1999), 67(6), 967-974 – Stice, E., Cameron, R.P., Killen, J.D., Hayward, C., & Taylor, C.B.